Tìm thấy 2 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dầu khí / Khoáng sản"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

性能適合実験

careerlink.asia - Kanagawa

careerlink.asia

214,000Yen - 357,000Yen | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

エンジン台上性能適合実験

Dầu khí / Khoáng sản, Ô tô, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

29/12/2017

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

耐久実験

careerlink.asia - Kanagawa

careerlink.asia

214,000Yen - 357,000Yen | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

エンジン台上耐久実験

Dầu khí / Khoáng sản, Ô tô, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

29/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-