Tìm thấy 77 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:若手 理系

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

220,000Yen - 400,000Yen | Nhân viên

09/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:未経験

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

180,000Yen - 205,000Yen | Nhân viên

09/12/2018

電気設備設計

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 642,000Yen | Nhân viên

19/01/2019

設備施工管理

careerlink.asia - Osaka, Fukuoka

Hơn 207,000Yen | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/01/2019

電気工事施工管理

careerlink.asia - Tokyo

250,000Yen - 400,000Yen | Nhân viên

16/01/2019

製造スタッフ1

careerlink.asia - Gifu, Aichi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

製造スタッフ2

careerlink.asia - Aichi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

製造スタッフ3

careerlink.asia - Ishikawa

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

製造スタッフ4

careerlink.asia - Yamanashi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

設備・工場ユーティリティ保全

careerlink.asia - Aichi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

第二種電気主任技術者

careerlink.asia - Aichi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

品質保証

careerlink.asia - Aichi

Hơn 321,000Yen | Nhân viên

24/12/2018

計装工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

地中配電土木工事の施工管理

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

地中送電工事の技術者・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

214,000Yen - 428,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

地中送電工事の技術者・若手

careerlink.asia - Tokyo

214,000Yen - 428,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

風力工事の施工管理(電気)・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 542,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

風力工事の施工管理(電気)・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 642,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

発送変電工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

発送変電工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

空調・衛生工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

空調・衛生工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

計装工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

ビルオートメーション工事の設計・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 570,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

ビルオートメーション工事の設計・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 570,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

電気設備工事の設計・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

電気設備工事の設計・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

施工管理(屋内線工事)・即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

施工管理(屋内線工事)・若手

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

CAEエンジニア:リーダークラス

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

220,000Yen - 320,000Yen | Nhân viên

10/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

CAEエンジニア:若手

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

220,000Yen - 320,000Yen | Nhân viên

10/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

250,000Yen - 600,000Yen | Nhân viên

09/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気計装エンジニア:即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

250,000Yen - 600,000Yen | Nhân viên

09/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:若手

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

250,000Yen - 550,000Yen | Nhân viên

08/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:中堅

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

250,000Yen - 500,000Yen | Nhân viên

08/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エレクトロニクスエンジニア:即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

250,000Yen - 550,000Yen | Nhân viên

08/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ITデータベース開発エンジニア(中堅)

careerlink.asia - Saitama, Tokyo, Kanagawa

Hơn 342,000Yen | Nhân viên

08/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ケミストリー(即戦力)

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

08/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気・電子系技術職

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

313,000Yen - 678,000Yen | Nhân viên

07/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気/電子技術職

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 220,000Yen | Nhân viên

06/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気回路開発設計技術者:アクチュエータ

careerlink.asia - Kanagawa

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

30/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気制御開発設計技術者:ロボット開発

careerlink.asia - Kanagawa

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

30/11/2018

保守サービス(設備管理):契約社員

careerlink.asia - Osaka

300,000Yen - 400,000Yen | Nhân viên

29/11/2018

公共施設等のビル設備管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Mie

250,000Yen - 290,000Yen | Nhân viên

29/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-