Tìm thấy 2 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ケミカルエンジニア・未経験者

careerlink.asia - Kanagawa, Aichi, Hiroshima

careerlink.asia

180,000Yen - 205,000Yen | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

◆有機化学、無機化学、高分子化学、環境化学の各分野から医薬品・
 医療機器の臨床開発まで幅広分野に携わります。
【具体的には】
・携帯シールドフィルムの材料開発評価
・DNA抽出等の研究業務
・リチウム電池の材料開発や分析業務
・臨床開発モニターリング業務
・液晶フィルム材料開発(化学分野)・
・医療製品の臨床開発
・電子材料(有機EL)の開発
・燃料電池素材開発
・医薬品の原薬分析

Dược / Sinh học, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

05/02/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ケミカルエンジニア:即戦力

careerlink.asia - Kanagawa, Aichi, Hiroshima

careerlink.asia

250,000Yen - 600,000Yen | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

◆有機化学、無機化学、高分子化学、環境化学の各分野から医薬品・
 医療機器の臨床開発まで幅広分野に携わります。
【具体的には】
・携帯シールドフィルムの材料開発評価
・DNA抽出等の研究業務
・リチウム電池の材料開発や分析業務
・臨床開発モニターリング業務
・液晶フィルム材料開発(化学分野)・
・医療製品の臨床開発
・電子材料(有機EL)の開発
・燃料電池素材開発
・医薬品の原薬分析

Dược / Sinh học, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

05/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-