Tìm thấy 52 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kiến trúc"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

インテリアコーディネーター

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 300,000Yen | Nhân viên

16/03/2019

内装工事の施工管理(1級建築施工管理技士)

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

内装工事の施工管理(2級建築施工管理技士)

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

計装工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

情報通信工事の施工管理

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

地中配電土木工事の施工管理

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

地中送電工事の技術者・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

214,000Yen - 428,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

地中送電工事の技術者・若手

careerlink.asia - Tokyo

214,000Yen - 428,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

土木工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

土木工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

風力工事の施工管理(土木)・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 642,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

風力工事の施工管理(土木)・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 642,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

風力工事の施工管理(電気)・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 542,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

風力工事の施工管理(電気)・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 642,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

発送変電工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

発送変電工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

空調・衛生工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

空調・衛生工事の施工管理・若手

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

計装工事の施工管理・即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

ビルオートメーション工事の設計・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 570,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

ビルオートメーション工事の設計・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 570,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

電気設備工事の設計・即戦力

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

電気設備工事の設計・若手

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 535,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

施工管理(屋内線工事)・即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

施工管理(屋内線工事)・若手

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

285,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

営業(屋内線工事)

careerlink.asia - Tokyo

285,000Yen - 500,000Yen | Nhân viên

19/02/2019

保守サービス(設備管理):契約社員

careerlink.asia - Osaka

300,000Yen - 400,000Yen | Nhân viên

28/01/2019

公共施設等のビル設備管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Mie

270,000Yen - 290,000Yen | Nhân viên

28/01/2019

公共施設等のビル設備管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Mie

250,000Yen - 290,000Yen | Nhân viên

28/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

海外現地法人向け技術支援

careerlink.asia - Kanagawa

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

営業(スペックイン):設計事務所担当

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

営業:既設営業担当

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ファシリティマネジメント技術者:データセンターやサーバールーム等のマネジメント

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kyoto

290,000Yen - 500,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ファシリティマネジメント技術者: 大企業の総務 (ファシリティ)に関するマネジメント

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kyoto

290,000Yen - 500,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

自動制御施工管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Thương lượng | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

改修工事における電気設備の施工管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Thương lượng | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

改修工事における空調(機械)設備の施工管理技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Thương lượng | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

改修工事における熱源・空調設備の計画/設計技術者 : 契約社員

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Thương lượng | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

改修工事における電気設備設計技術者: 契約社員

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Thương lượng | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

自動制御施工管理技術者 : 即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

自動制御施工管理技術者 : 若手

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気設備の施工管理技術者 : 即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気設備の施工管理技術者 : 若手

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

熱源・空調設備の計画/設計技術者 : 即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

熱源・空調設備の計画/設計技術者 : 若手

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気設備設計技術者: 即戦力

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 270,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

電気設備設計技術者: 若手

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

27/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-