Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

店長候補

careerlink.asia - Saitama, Tokyo, Kanagawa

232,000Yen - 266,000Yen | Nhân viên

11/05/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

執行役員候補

careerlink.asia - Tokyo

500,000Yen - 833,000Yen | Quản lý / Trưởng phòng

13/04/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

店長候補

careerlink.asia - Chiba, Tokyo, Kanagawa

200,000Yen - 300,000Yen | Nhân viên

12/04/2018

店舗スタッフ

careerlink.asia - Nagano, Fukuoka

Hơn 210,000Yen | Nhân viên

01/05/2018

店舗スタッフ

careerlink.asia - Saitama, Aichi, Kyoto

Hơn 220,000Yen | Nhân viên

01/05/2018

店舗スタッフ

careerlink.asia - Osaka

Hơn 230,000Yen | Nhân viên

01/05/2018

店舗スタッフ

careerlink.asia - Tokyo, Kanagawa

Hơn 240,000Yen | Nhân viên

01/05/2018

和食ダイニング・キッチンスタッフ

careerlink.asia - Nagano

Hơn 210,000Yen | Nhân viên

01/05/2018

マネージャー(店長)

careerlink.asia - Tokyo

202,000Yen - 285,000Yen | Nhân viên

13/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-