Tìm thấy 34 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành"

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ゲームディレクター

careerlink.asia - Tokyo

Thương lượng | Nhân viên

22/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロデューサー候補

careerlink.asia - Tokyo

Thương lượng | Nhân viên

22/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロジェクトマネージャー(中国語)

careerlink.asia - Tokyo

242,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロジェクトマネージャー(英語)

careerlink.asia - Tokyo

242,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

経営企画

careerlink.asia - Tokyo

252,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロジェクトマネージャー

careerlink.asia - Tokyo

242,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ディレクター

careerlink.asia - Tokyo

242,000Yen - 571,000Yen | Nhân viên

21/01/2019

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

マーケター・CMO

careerlink.asia - Tokyo

210,000Yen - 400,000Yen | Nhân viên

14/01/2019

チーフMGR②

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 338,000Yen | Quản lý / Trưởng phòng

07/01/2019

店舗スタッフ:店長候補

careerlink.asia - Kyoto, Osaka, Hyogo

Hơn 266,000Yen | Nhân viên

07/01/2019

店舗スタッフ:店長候補

careerlink.asia - Saitama, Chiba, Tokyo

Hơn 266,000Yen | Nhân viên

07/01/2019

エリアMGR

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 338,000Yen | Quản lý / Trưởng phòng

07/01/2019

チーフMGR①

careerlink.asia - Tokyo, Aichi, Osaka

Hơn 338,000Yen | Quản lý / Trưởng phòng

07/01/2019

総務法務グループ 法務担当リーダー

careerlink.asia - Tokyo

333,400Yen - 583,400Yen | Nhân viên

06/01/2019

新規事業G マネージャー

careerlink.asia - Tokyo

357,000Yen - 714,000Yen | Nhân viên

06/01/2019

経営企画G(リーダー候補)

careerlink.asia - Tokyo

250,000Yen - 458,400Yen | Nhân viên

06/01/2019

営業開発Gr 執行役員候補、マネージャー

careerlink.asia - Tokyo

428,000Yen - 714,000Yen | Nhân viên

06/01/2019

経営コンサルタント候補

careerlink.asia - Tokyo, Mie, Osaka

280,000Yen - 370,000Yen | Nhân viên

11/12/2018

事業責任者候補

careerlink.asia - Tokyo

528,000Yen - 821,000Yen | Nhân viên

11/12/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

人事(雇用開発)

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 206,000Yen | Nhân viên

28/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

日中スタジオマネジメント

careerlink.asia - Tokyo, Oversea

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロデューサー

careerlink.asia - Tokyo, Osaka, Okayama

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

繁体中国語(台湾)ランゲージリード

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

ディレクター

careerlink.asia - Tokyo, Osaka, Okayama

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

エキスパート ゲームプランナー

careerlink.asia - Tokyo, Osaka, Okayama

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

オリジナルIP創出プロデューサー

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

制作進行管理者

careerlink.asia - Tokyo, Osaka

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロジェクトマネージャー(PM)

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

プロジェクトマネージャー

careerlink.asia - Okayama

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

経理マネージャー候補 【国内担当】

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

労務スタッフ(リーダー候補)

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

経営企画スタッフ

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Việc Làm Hấp Dẫn tại Nhật Bản

関係会社管理Gスタッフ

careerlink.asia - Tokyo

Hơn 250,000Yen | Nhân viên

25/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-